SIP

Społeczna Inspekcja Pracy

SIP jest w kompetencji Zakładowych Organizacji Związkowych, które raz na cztery lata powołują Zakładową Komisję Wyborczą, która sprawuje pieczę nad poprawnym przebiegiem wyborów OSIP. Organizacje Związkowe opracowują również regulamin wyborów OSIP i ZSIP. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność społecznej inspekcji pracy jest ustawa o społecznej inspekcji pracy. Uregulowania dotyczące działalności i SIP znajdują się także w przepisach Kodeksu Pracy. SIP mają prawo kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych ze względu na BHP. Mogą również kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy. Powinien brać czynny udział w analizowaniu i zapobieganiu przyczyn powstawania wypadków. Utrudnianie SIP dostępu do pomieszczeń i urządzeń, oraz nie udzielanie informacji może być potraktowane jako utrudnianie działalności SIP co jest wykroczeniem w myśl ustawy o SIP. Wszyscy pracownicy, którzy potrzebują pomocy, widzą ewidentne łamanie przepisów BHP oraz Kodeksu Pracy mogą liczyć na pomoc ze strony ZSIP. W każdym Pionie są przedstawiciele załogi w postaci Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy do których można kierować wątpliwości lub zapytania, które nie zostaną bez odpowiedzi.

Organy Społecznej Inspekcji Pracy
 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. na lata 2016 – 2020ZAKŁADOWY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY:

WŁADYSŁAW GOGACZ

Lokalizacja Świerże Górne
tel. (+48) 614 10 06
tel. Kom. 601 342 914

ZASTĘPCY ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY:

 1. BOGDAN CIESIELSKI

Lokalizacja Świerże Górne
tel. (+48) 614 12 74
tel. kom. 662 582 782

 1. JAROSŁAW MILER

Lokalizacja Koronowo
tel. (+48) 523 825 811
tel. (+48) 664 161 883

 1. MARIAN KLEPADŁO

Lokalizacja Białystok
tel. kom. 880 458 886

ODDZIAŁOWI SPOŁECZNI INSPEKTORZY PRACY:Segment Elektrownia Kozienice

 1. Mąkosa Cezary
 2. Bomba Krzysztof
 3. Bolek Jacek
 4. Podsiadły Mariusz
 5. Wójcik Remigiusz
 6. Nowakowski Piotr

Segment OZE

 1. Kwiatkowski Waldemar
 2. Bronikowski Waldemar

Segment EC Białystok

 1. Salej Dariusz

PLAN PRACY ZSIP W ENEA WYTWARZANIE NA ROK 2016