Kontakt

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
w ENEA Wytwarzanie  Sp. z o.o.
Świerże Górne, gmina Kozienice, 26-900 Kozienice
tel. 048 614 14 93 lub 048 614 14 94
e-mail: solidarnosc.ewsa@enea.pl
www:  solidarnoscewsa.pl