Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność – marzec 2018 rok