• Sprawy bieżące

    KOMUNIKAT: akcja protestacyjna w dniu 09.06.2021

    K O M U N I K A T W związku z brakiem rozmów ze Stroną Społeczną w sprawie transformacji energetyki, a prowadzoną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych „dziką” transformacją Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” planuje przeprowadzenie akcji protestacyjnej w dniu 09.06.2021r., w Warszawie. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” wzywa wszystkie osoby chętne do obrony swoich miejsc pracy – do wzięcia udziału ww. proteście. Zapisy osób w biurze związku tel: 48-614-14-94 Przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Jacek Bolek