Sprawy bieżące

!!! AKTUALIZACJA !!! POWOŁANIE KOMISJI WYBORCZEJ DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW WŁADZ ZWIĄZKUNA KADENCJĘ 2023 – 2028

📢📢📢   K O M U N I K A T 📢📢📢

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW WŁADZ ZWIĄZKU PRZY ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. POWOŁAŁA KOMISJĘ WYBORCZĄ NA KADENCJĘ 2023 – 2028

Komisja Wyborcza powołała Prezydium w składzie:

Monika Cwyl – Przewodnicząca

Zdzisław Górniak – Wiceprzewodniczący

Grzegorz Kubara –  Wiceprzewodniczący

Paulina Tęcza – Sekretarz

Barbara Majewska – Członek

Jarosław Szczepaniak – Członek

Komisja Wyborcza określiła następujący kalendarz wyborczy:

✅️ od 12.01.2023 do 27.01.2023 zgłaszanie kandydatów na Delegatów.

Karty zgłoszeniowe na Delegata wydawane będą od 12.01.2023 w biurze związku [budynek Pionu Zakupów p. 116].

Karty zgłoszeniowe można też pobrać ze strony Internetowej Związku www.solidanoscewsa.com.pl z zakładki Wybory 2023 – 2028

✅️ od 16.02.2023 do 24.02.2023 przeprowadzenie wyborów wg ustalonych Okręgów i Obwodów Wyborczych

✅️ Koło Emerytów wybiera Delegatów do dnia 17.02.2023

Lista uprawnionych Członków dostępna w biurze związku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze związku [bud. Pionu Zakupów p. 116 lub pod nr tel. 14-93 i 14-94.

KAŻDY CZŁONEK ZWIĄZKU MA PRAWO I OBOWIĄZEK WZIĄĆ CZYNNY UDZIAŁ W WYBORACH.✌️

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *