Ludzie,  Pracownicy,  Sprawy bieżące

Umowa społeczna dla sektora energetycznego NABE podpisana !!!

Umowa społeczna dla sektora energetycznego  NABE podpisana ‼️‼️‼️‼️

✅️Rolą NABE będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez stabilne dostawy energii wytwarzanej z węgla. Wydzielenie aktywów węglowych pozwoli grupom energetycznym skupić się na przyspieszeniu inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę przesyłową, a tym samym znacząco wpisze się w transformację energetyczną kraju.

✅️NABE ma działać w formie holdingu, który zostanie utworzony wokół spółki PGE GIEK. Dołączone do niej zostaną elektrownie węglowe, które dziś wchodzą w skład innych niż PGE grup energetycznych (Tauron, Enea, Energa). Przygotowania do tej operacji już się toczą. Plany przewidują, że NABE zostanie powołana do życia jeszcze w tym roku.

✅️Umowa społeczna dotycząca wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa uzgodniona. Zawiera ona gwarancje pracownicze dla pracowników przedsiębiorstw, które w związku z transformacją energetyczną i powołaniem NABE zostaną objęte zmianami.
Założenia Umowy

✅️Parafowana Umowa zawiera uzgodnione zapisy dotyczące:

gwarancji pracowniczych w obszarze statusu pracodawcy, zachowania uprawnień pracowniczych i stabilizacji zatrudnienia, warunków pracy i wynagrodzeń po procesie wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa,
systemu osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego,
mechanizmów minimalizowania skutków transformacji,
zasad monitorowania realizacji Umowy Społecznej.
🇵🇱✌️⚡️

Osoby negocjujące w naszym imieniu
Jacek Bolek i Marcin Łukasiewicz ✌️⚡️🇵🇱


Treść umowy społecznej można znaleźć pod poniższym linkiem:

Umowa społeczna dla sektora energetycznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *