Pracownicy,  Sprawy bieżące

Szkolenie na Społecznego Inspektora Pracy

W dniach 22 i 23 listopada Członkowie NSZZ  „Solidarność” przy Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. uczestniczyli
w szkoleniu na Społecznego Inspektora Pracy w Radomiu. Szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa i Nadzoru w zakresie BHP w Radomiu oraz Zarząd Regionu NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Ziemia Radomska we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w Radomiu. Celem kursu była aktualizacja wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnienia funkcji i obowiązków społecznego inspektora pracy w zakładzie. Wykłady z zakresu BHP przeprowadził pan dr inż. Józef Witczak, z prawa pracy PIP pani Agata Kot.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *