Sprawy bieżące

Rozszerzenie okresów uprawniających do wypłaty nagrody jubileuszowej oraz dodatku stażowego

Zarząd ENEA Wytwarzanie  sp. z o.o., informuje, że zgodnie zawartym Protokołem dodatkowym Nr 17 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., rozszerzeniu uległy okresy uprawniające do wypłaty nagrody jubileuszowej oraz dodatku stażowego.

Zgodnie z postanowieniami ww. protokołu zaliczone będą:

  • okresy nauki w przyzakładowej szkole zawodowej i odbywanej praktyki zawodowej w ramach umowy o pracę u Pracodawcy – do dodatku stażowego oraz do okresu uprawniającego do wypłaty nagrody jubileuszowej,
  • poprzednie okresy pracy u Pracodawcy na podstawie umów o pracę zawieranych na czas określony – do dodatku stażowego.

Warunkiem zaliczenia ww. okresów jest złożenie przez Pracownika Wniosku i udokumentowanie odpowiedniego okresu przedkładając stosowne dokumenty, w przypadku gdy takowe nie zostały wcześniej dostarczone do Pracodawcy. Wzór wniosku stanowi Załącznik do niniejszego komunikatu.

Zobowiązuje się kierowników wydziałów do udostepnienia pracownikom Wniosku. Wypełnione i podpisane wnioski wraz z dokumentami poświadczającymi uprawnienia, należy złożyć w Biurze Kadr EC, Budynek Administracyjny, pokoje: 11, 14 i 18.

DO POBRANIA:

WNIOSEK o zaliczenie okresów uprawniających do świadczeń wynikających z Protokołu dodatkowego Nr 17 do ZUZP dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (DOC)

WNIOSEK o zaliczenie okresów uprawniających do świadczeń wynikających z Protokołu dodatkowego Nr 17 do ZUZP dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (PDF)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *