Sprawy bieżące

Informacja z Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność w Enea Wytwarzanie – (WZD)

W dniu 24.03.2022 odbyło się WZD NSZZ Solidarność Enea Wytwarzanie w Gnysiówce.

 • Przybyłych Delegatów powitał Przewodniczący KM Jacek Bolek. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za okres działalności od 01.01.2021-31.12.2021r. przyjęli przedstawione sprawozdania.
 • Następnie wystąpili przedstawiciele:

Investors – Dyrektor Janusz Przyborowski : omówił aktualną sytuację funduszy. prezentacja dostępna jest w biurze związku /wersja elektroniczna/

PZU -Dyrektor Barbara Kopik : omówiła najnowsze warianty polis na życie dla Pracowników elektrowni, szczegółowe informacje w biurze związku.

Zaproszeni Goście, którzy przybyli na WZD NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.;

 • Paweł Szczeszek Prezes GK Enea SA
 • Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu Enea Wytwarzania
 • Jan Mazurkiewicz, v-Prezes ds. korporacyjnych Enea Wytwarzanie
 • Grzegorz Kotte, v-Prezes ds. technicznych Enea Wytwarzanie
 • Agnieszka Kruk, v-Prezes ds. finansowych Enea Wytwarzanie
 • Marcin Łukasiewicz v-Prezes ds. Pracowniczych w Enea Wytwarzanie
 • Jarosław Grzesik Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność
 • Dariusz Kucharewicz Przewodniczący Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ S
 • Krzysztof Kośla v-Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność „Ziemia Radomska”
 • Antoni Pasieczny Przewodniczący NSZZ Solidarność LW „Bogdanka”
 • Krzysztof Nawrocki Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ENEA
 • Krzysztof Iwaszko Przewodniczący komisji Zakładowej Enea Ciepło
 • Joanna Dróżdż Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Enea Połaniec

Goście po „wolnej wypowiedzi” odpowiadali na zadawane pytania Delegatów:

 • Prezes Paweł Szczeszek : potwierdził powstanie spółki ElkoGaz i zamiar budowy bloków parowo-gazowych na terenie elektrowni Kozienice, potwierdził potrzebę uregulowania sprawy braku kategorii docelowych i przygotowanie, (sprawdzenie skali problemu), potwierdził, iż przebudowa bloków węglowych na gaz ma się odbyć pod hasłem „zero zwolnień” jednym z rozwiązań jest propozycje wydłużenia pracy dla przyszłych Emerytów na okres budowy bloków.
 • Prezes Antoni Józwowicz : potwierdził prowadzenie działań związanych z program SATURN-(wszystkie działania niezbędne do wydzielenia aktywów węglowych z Grupy Kapitałowej). Takim działaniem będzie przejmowanie pracowników z obszaru Enea Centrum przez Enea Wytwarzanie.

Prezes omówił obecną sytuację w elektrowni, jest zgoda na rozwiązanie sztabu kryzysowego w elektrowni po rozwiązaniu sztabu w ENEA S.A. zadeklarował również rozpoczęcie procesu wyrównywania zaległych stawek dla Pracowników Enea Wytwarzanie – którzy nie otrzymali podwyżek po zdanych egzaminach na uprawnienia energetyczne, po dostarczeniu list osób przez organizacje Związkowe, w odpowiedzi na pytanie o obostrzenia

( awansowanie, egzaminy, delegacje) dla niezaszczepionych pracowników Prezes przekazał, że na tą chwilę nie ma żadnych obostrzeń dla tej grupy pracowników.

 • Prezes Marcin Łukasiewicz : omówił zagrożenia wynikające z braku przejścia na gaz, oraz zagrożenia wynikające z tytułu wysokich kosztów remontów i cen uprawnień CO2 w przypadku pozostania przy węglu.

Następnie potwierdził rozpoczęcie prac, które zidentyfikowały około 800 osób niemających kategorii docelowych. Prezes omówił formułę pracy sztabu kryzysowego na najbliższy okres i wniosek o jego rozwiązanie. prezes przekazał informację na jakim etapie znajdują się projekty ładowarek elektrycznych i wiat rowerowych – wykonano dokumentacje realizacja w najbliższym możliwym czasie.

 • Prezes Grzegorz Kotte omówił temat wymiany pokoleniowej w pionie technicznym na emerytury odeszło około 30% załogi a obecnie odchodzi około 60 osób rocznie, uzupełnienia etatów jest realizowane na bieżąco.
 • Prezes Jan Mazurkiewicz omówił sytuację firmy w związku ze zmianą polityki Unii Europejskiej w stosunku doprodukcji energii z węgla i możliwym wydłużeniem rynku mocy dla bloków 200MW
 • Przewodniczący Dariusz Kucharewicz : omówił prace związane z umową społeczną dla sektora energetycznego, która ma być podpisana do końca czerwca 2022, problemy sektora związane z projektem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NABE), wydzielenia spółek ze śladem węglowym do końca roku 2022
 • Przewodniczący Krzysztof Kośla : przedstawił obecną sytuacje w regionie, przypomniał o kończącej się kadencji obecnych władz związku i wyborach na kadencję 2023-2028.

Ze związkowym pozdrowieniem Przewodniczący KM NSZZ Solidarność Jacek Bolek

p.s.

W dniu 28 .03.2022 dostarczyłem do Prezesa Antoniego Józwowicza listę osób które zgłosiły fakt nie otrzymania kategorii po zdaniu egzaminu na uprawnienia, mam nadzieję na szybką realizację deklaracji Pana Prezesa.

Czy liderzy MZZE i MZZPZ nadal twierdzą,

że przekazuje bzdury w SMS i żadnych stawek nie będzie ????????

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *