Historia i rocznice

„Obywatelki i Obywatele…”

Rok temu nie było nam dane świętować tak hucznie jakbyśmy chcieli 40 rocznicy powstania Solidarności, jednak pamięć o tym, że to już 40 lat kiedy tworzymy razem coś wspaniałego i pamięć o tych,  którzy walczyli o lepszą Polskę nie pozwala zapomnieć o tym co wydarzyło się rok po założeniu NSZZ.

W tym roku 13 grudnia wypada 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jego wprowadzenie było niezgodnie z konstytucją PRL.  Przyczyn tej sytuacji było wiele ale to głównie chęć poskromienia ruchów solidarnościowych wywołała ostateczną decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Już na początku 1981 roku tworzone były listy osób związanych z „Solidarnością”, które miały być internowane czy po prostu miały trafić w późniejszym czasie do więzienia. Komuniści obawiali się, że może do strajku generalnego, który chciany stłamsić za pomocą wojsk Układu Warszawskiego. Do strajku jednak nie doszło na skutek porozumienia między NSZZ „Solidarność” i ówczesnej władzy dlatego zaczęli tworzyć plan awaryjny wprowadzenia stanu wojennego na terenie całej Polski Rzeczypospolitej Ludowej. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981r zostały przeprowadzone dwie tajne operacje przez władze komunistyczne: „Azalia”- polegająca na zajęciu ośrodków łączności, radia i telewizji oraz „Jodła”  -internowanie działaczy „Solidarności”. Większość Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego dowiedziała się rano 13 grudnia, gdzie o 6:00 rano zostało wyemitowane przemówienie gen Wojciecha Jaruzelskiego, w który ogłosił utworzenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, której celem było przejęcie władzy w kraju. Swoje przemówienie do narodu motywował tym, że ojczyzna się nad przepaścią i chyląc się ku upadkowi było to jedyne możliwe wyjście aby ją uratować.

Tysiące Polaków zostało internowanych (działacze „Solidarności), zamknięto na kilka tygodni szkoły i uczelnie wyższe. Wprowadzono wszechobecną cenzurę słowa pisanego ale również wszystkie rozmowy telefoniczne podlegały kontroli ponieważ każdy rozmówca słyszał głos w słuchawce „rozmowa kontrolowana”. WRON przejęła władzę nad życiem Polaków. Wprowadzono godzinę policyjna początkowo od 19 do 6 rano, później zmieniono ją od 22 do 6 rano. Zakazano wszelkich zgromadzeń,, manifestacji i strajków, a każde nawet najmniejsze przewinienie było karane drakońskimi karami.

Zamknięto granice kraju, a miejsce zamieszkania można było opuścić tylko po okazaniu specjalnej przepustki. Wszystkie organizacje społeczne zostały zawieszone. Strach w ludziach potęgowały siły zbrojna na ulicach- czołgi, uzbrojeni żołnierze. Stan wojenny okazał się wojna – wojną z własnym narodem.

Już 14 grudnia podziemie wydało pierwsze podziemne czasopismo „ Z dnia na dzień”. W wielu zakładach pracy wybuchały strajki przeciwko temu co dzieje się w kraju. Strajkujący przeważnie przyjmowali postawę biernego oporu. Dopiero jednak podczas strajku w kopalni WUJEK , w którym zginęło sześciu górników – co zakończyło brutalnie strajk- ludzie zobaczyli, że władza jest gotowa dosłownie na wszystko aby złamać powstały opór. Grudniowe strajki miały mniejszy zasięg i siłę. Złożyło się na to kilka przyczyn. Jedną z nich było wcześniejsze aresztowanie liderów i działaczy „Solidarności”, strach ludzi przed dotkliwymi karami w tym przed kara śmierci za strajk w zakładzie zmilitaryzowanym ( kara śmierci groziła za kilkanaście przewinień). Jednak największą rolę odegrał strach ludzi przed wojskiem czołgami i milicją, która bezlitośnie karała.

40 lat od wprowadzenia bezprawia

W tym roku obchodzimy 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w  naszym kraju. Był to akt całkowicie bezprawny nawet w świetle komunistycznego prawa z 1981 roku i skutkował śmiercią lub cierpieniami wielu tysięcy Polaków. Spowodował też masową emigrację wielu naszych rodaków na skalę dotąd w Polsce niespotykaną. Członków ówczesnej junty wojskowo-esbeckiej nigdy za to wszystko nie osądzono.

***

Dla upamiętnienia 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zachęcamy do postawienia w oknach domów, mieszkań oraz urzędów światełek.

Akcja „Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło Wolności” ma upamiętniać wszystkich, którzy stracili życie lub ucierpieli na skutek wydarzeń z 13 grudnia 1981 r.

Akcja społeczno-edukacyjna „Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło Wolności”, nad którą honorowy patronat sprawuje prezydent Andrzej Duda.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *