Sprawy bieżące

Solidarność z Enei Wytwarzanie stanęła w obronie Turowa

Protest organizowany przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu rozpoczął się w dniu 22.10.2021r., o godzinie 10.00 /piątek/. Protest miał na celu obronę elektrowni i kopalni węgla brunatnego Turów. Związkowcy nie zgadzają się z decyzją TSUE o zamknięciu Turowa.

Protest miał na celu obronę tysięcy miejsc pracy oraz obronę całego regionu i jego mieszkańców przed nędzą energetyczną. Wśród manifestujących w Luksemburgu było około 2 tysiące pracowników z sektora paliwowo – energetycznego. Protestujących wsparli Związkowcy NSZZ „Solidarność” – Elektrowni Kozienice z Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Jackiem Bolkiem.
 

20 września bieżącego roku wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie. Chodziło o niewykonanie postanowienia wiceprezes z 21 maja 2021 roku w sprawie natychmiastowego wstrzymania wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

Pod koniec lutego Czechy wniosły przeciwko Polsce skargę do TSUE w sprawie rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów wraz z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia.
 

Spór o Kopalnię Turów trwa między Polską, a Czechami. Czesi ostrzegają, że może ona wpływać na ich środowisko, nie doszli do porozumienia z Polakami i skierowali sprawę do Trybunału. Wyrok ma zapaść w listopadzie, ale Trybunał zastosował kontrowersyjne zabezpieczenie w postaci orzeczenia o konieczności zatrzymania pracy kopalni do czasu rozstrzygnięcia sądowego lub kary 500 tysięcy euro dziennie za niepodporządkowanie się. Ta kwota jest naliczana do wyroku. Alternatywa to porozumienie z Czechami, które jest jedynym sposobem na uwzględnienie ich roszczeń, bo wyrok do tego nie zobowiązuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *