Sprawy bieżące

KOMUNIKAT

W dniu 30 września 2021 r. od godz. 7:30 w restauracji Calvados przy ulicy Zdziczów 24 odbędzie się Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Delegaci proszeni są o odbieranie Zaproszeń na WZD z Biura Związku (budynek Pionu Zakupów pok. 116 ) od dnia 21 września w godz. od 7:30 do 15:30.

Obecność delegatów na zebraniu obowiązkowa.

Informujemy, że zbieramy pytania od Członków związku, które pisemnie skierujemy do Prezesa Zarządu Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

Pytania można przekazywać telefonicznie (tel. 14 – 93 lub 14-94 ) lub osobiście w biurze związku (bud. Pionu Zakupów pok. 116).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *