Sprawy bieżące

INFORMACJA DLA ZAŁOGI

Informacja

1. W związku z dużą ilością pytań dotyczących Protestu organizowanego przez  NSZZ Solidarność informujemy iż zapraszamy wszystkich Pracowników Enea Wytwarzanie  do udziału w proteście w dniu 09.06.2021 w obronie naszych miejsc pracy i naszych praw pracowniczych / zapisy i szczegóły pikiety – biuro związku 48 614 14 94 /

W grupach PGE i TAURON już są wypowiadane układy zbiorowe /ZUZPy I PUZPy/ więc zacznijmy działać zanim się to stanie w naszym zakładzie.

Nie czekajmy i nie liczmy na to, że ktoś to zrobi za nas !!!

Górnicy już mają zagwarantowane swoje prawa ale oni protestowali wiele razy w Warszawie i  Rząd ich się boi więc podpisał z Nimi umowę gwarantującą im prawa pracownicze w okresie transformacji.

My nie protestujemy, więc Rząd nie chce z nami rozmawiać, pozorując dialog i konsultacje społeczne !

JEŻELI SIĘ NIE ZMOBILIZUJEMY  I NIE ZACZNIEMY WALCZYĆ O SWOJE MIEJSCA PRACY TO ZOSTANIE PO NAS TYLE, CO PO POLSKICH STOCZNIACH.

2. W dniu 18.05.2021 r. Strona Społeczna Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. spotkała się w Poznaniu z Zarządem Enea S.A. Na spotkaniu przekazane zostało stanowisko, w którym wyrażony został stanowczy sprzeciw dotyczący pomysłu wydzielenia naszej spółki do NABE jak również połączenia Enea Wytwarzanie sp z o.o. z Enea Połaniec. i wydzielania tych spółek jako jednego podmiotu do NABE.

Zarząd Enea S.A przyjął do wiadomości stanowisko Związków Zawodowych i potwierdził chęć dalszych rozmów dotyczących przyszłości Enea Wytwarzanie sp. z o.o.. Kolejne spotkanie odbędzie się w ostatnim tygodniu maja.

3.  Trwają rozmowy płacowe w ENEA S.A. -Spotkanie rozpoczął Pan Prezes Szczeszek który uczestniczył w spotkaniu w trybie telekonferencyjnym. Padła ponowiona propozycja 176 zł. podwojona o taką samą kwotę, ale obejmowała by dwa lata. Czyli 352 zł. podwyżki płac zasadniczych od stycznia 2022r które konsumowało by  wzrost wynagrodzeń zarówno za 2021r jak i za 2022r.   Ponadto 1000 zł brutto wypłacone do 30 czerwca 2021r. wszystkim zatrudnionym na dzień wypłaty. Po wielu godzinach negocjacji strony uzgodniły wzrost wynagrodzeń na dwa lata na poziomie 400 zł. od stycznia 2022r..

Niestety pojawił się kolejny warunek który chciała zawrzeć w porozumieniu strona pracodawcy, warunkowali wzrost płacy o 200 zł za 2022r od orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiego rynku mocy. Wzbudziło to wiele wątpliwości i kontrowersji w stronie społecznej.

Po wielu godzinach strony niedoszły do porozumienia. Wyznaczono termin kolejnego spotkania na  25 maja               

Jacek Bolek

Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji przy Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *