Sprawy bieżące

KOMUNIKAT: akcja protestacyjna w dniu 09.06.2021

K O M U N I K A T

W związku z brakiem rozmów ze Stroną Społeczną w sprawie transformacji energetyki, a prowadzoną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych „dziką” transformacją Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” planuje przeprowadzenie akcji protestacyjnej w dniu 09.06.2021r., w Warszawie.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” wzywa wszystkie osoby chętne do obrony swoich miejsc pracy – do wzięcia udziału ww. proteście.

Zapisy osób w biurze związku tel: 48-614-14-94

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

przy Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Jacek Bolek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *